Rođena 1978. godine u Somboru. Završila je Fakultet primenjenih umetnosti u Beogradu, odsek Grafika i knjiga. Kao freelance ilustratorka i grafička dizajnerka učestvuje pre svega u projektima vezanim za kulturu i izdavaštvo. Suosnivač i član dizajnerske grupe Turbosutra, s kojom se od 2006. kontinuirano bavi kreativnim i izlagačkim radom, a čiji je najpoznatiji projekat „Laserski samit jeftine grafike“. Od 2011 - 2018. bila je predavač na predmetima ilustracija, oprema knjige i poster na odseku Grafički dizajn Fakulteta za umetnost i dizajn. Dizajn korica knjiga joj je jedan od najdražih načina izražavanja jer u sebi spaja čitanje i crtanje, dve od njoj omiljenih aktivnosti.

> monika.lang.com