Publisher Picture

Radoš Kosović rođen je 1984. godine u Beogradu. Završio je klasični smer Filološke gimnazije u Beogradu, diplomirao na grupi za skandinavistiku Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu i stekao zvanje mastera skandinavske književnosti u Norveškoj, na Univerzitetu u Agderu. Živi u Beogradu i radi kao prevodilac.

S norveškog je preveo prozna dela Erlenda Lua, Karla Uvea Knausgora, Justejna Gordera, Jensa Bjernebua, Aleksandera Ćelanda, Merete Linstrem, Jua Nesbea, Marije Par, Maje Lunde, Lin Ulman, Gunstejna Bakea, Nine Like, Gejra Guliksena, Tura Ulvena, Marije Navaro Skaranger, Terese Tungen, poeziju Tune Hednebe, Ćišti Blom i Juna Fosea, dramska dela Henrika Ibsena i Juna Fosea, kao i filozofske eseje Espena Hamera i Laša Svensena. S danskog je preveo prozna dela Karen Bliksen, Vilija Serensena, Hermana Banga Fosa, Jakoba Martina Strida, Dorte Nors, Kaspara Kolinga Nilsena, Tomasa Korsgora i Aste Olivije Nordenhof.

Godine 2015. dobio je nagradu „Miloš N. Đurić“ za prevod romana Dani u povesti tišine Merete Linstrem, i nagradu „Aleksandar I. Spasić“ za prevod Filozofije slobode Laša Svensena.