Publisher Picture

Iva Karabaić (1971) završila je Klasičnu gimnaziju i Filozofski fakultet u Zagrebu. Od 2002. bavi se uređivanjem knjiga i prevođenjem. Do sada je uredila više od 250 beletrističkih i publicističkih dela i prevela s engleskog 45 knjiga.